sobota, 8 sierpnia 2020 • Imieniny Emila i Cyryla

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Adres:
ul. Dworcowa 5, 84-200 Wejherowo
Telefon:
(058) 672-44-51
Adres e-mail:
zsp3wejher@wp.pl
Strona www:
www.zsp3.wejher.pl
Dyrektor:
Ewa Nikiel

Historia

2009r - 10 lat Młodzieżowej Przedsiębiorczości
2008r - podpisane porozumienie pomiędzy naszą szkołą, a Wydziałem Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej dotyczące współpracy
2008r - otwarcie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej
2008r - pierwszy w naszej szkole egzamin zawodowy w zawodzie technik informatyk, otrzymujemy kolejną pracownię komputerową, to już 6 w naszej szkole
2007r - obchody X-lecia nadania imienia szkole oraz wręczenia sztandaru
2006r. - przystąpiliśmy do realizacji projektu językowego w ramach programu Sokrates-Comenius 1 pod tytułem "Sztuka kulinarna Kaszub i Wschodniej Westfalii" przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej
2005r - uzyskanie Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji w zakresie standardu "Szkoła podejmuje różnorodne zadania na rzecz podwyższania jakości swojej pracy", a także certyfikat Szkoła z klasą
2005r - dyrektorem szkoły zostaje Ewa Nikel
1997r - 12 czerwca odbyła się uroczystość nadania szkole imienia księdza Edmunda Roszczynialskiego, wręczenie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej
1997r - odbyły się pierwsze w historii szkoły egzaminy maturalne oraz egzaminy z przygotowania zawodowego
1994r - szkoła wzbogaciła się o kilkanaście sal lekcyjnych, w tym: pracownię komputerową, dwie pracownie maszynopisania, pracownię administracyjno-biurową, dwie pracownie krawieckie, pracownię gastronomiczną
1993r - powołanie klas licealnych: Liceum Handlowe o specjalności technik handlowiec; Liceum Zawodowe o specjalności pracownik administracyjno-biurowy. 1 września 1995 roku utworzono Liceum Ekonomiczne o kierunku finanse i rachunkowość
1989r - dyrektorem szkoły zostaje Witold Sieg
1983r - dyrektorem szkoły zostaje Piotr Lenz
1979r - dyrektorem szkoły zostaje Witold Nowosielski
1977r - zmieniono nazwę szkoły z dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej na Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Wejherowie
1978r - ZSZ nr 1 w Wejherowie uruchomiła Filię w budynkach OHP przy ulicy Budowlanych 2, które po długoletnich staraniach szkoła przejęła w użytkowanie w 1991r.
1971r - dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Firkus
1971r - szkoła rozpoczęła zajęcia w budynku przy ulicy Dworcowej 5. 720 uczniów kształciło sięw ośmiu zawodach: sprzedawca, krawiec odzieży damskiej ciężkiej, krawiec odzieży damskiej lekkiej, stolarz, mechanik, ślusarz- mechanik, mechanik maszyn rolniczych, murarz
1969r - utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą nr 2 w Wejherowie kształcącą: sprzedawców, krawców, obuwników, stolarzy oraz klasy wielozawodowe z siedzibą w Zespole Szkół Elektrycznych


Struktura

sale wykładowe z Internetem i projektorem multimedialnym
sale z tablicami interaktywnymi
5 sal komputerowych z Internetem
nowa sala gimnastyczna
sala taneczna i korekcyjna
nowoczesna siłownia
pracownia gastronomiczna
sklepik szkolny
czytelnia
biblioteka z dostępem do Internetu
pracownie symulacyjne w zawodzie: sprzedawca, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej