środa, 22 września 2021 • Imieniny Tomasza i Maurycego

Zielona energia z Eko Doliny

Autor: GWE24.pl • 4 listopada 2010 • 1 0

Zielona energia z Eko Doliny

Głównych powodów należy również dopatrywać się w ekonomi. Z powodu zawirowań politycznych i ekonomicznych, ceny tradycyjnych paliw kopalnych stale rosną. Za to urządzenia do pozyskania energii odnawialnej stają się coraz wydajniejsze i tańsze. Oprócz zmian prawnych promujących wykorzystanie energii odnawialnej w wielu przypadkach można starać się o preferencyjne kredyty lub nawet bezzwrotne dotacje do podjętych inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i UE. Jednym z istotnych źródeł energii odnawialnej jest biogaz składowiskowy z odpadów. „Eko Dolina” Sp. z o.o. idzie z postępem i w trosce o środowisko naturalne wśród kompleksowych i nowoczesnych instalacji posiada własną elektrownię zasilaną biogazem składowiskowym.

Celem instalowania ujęć biogazu na kwaterach składowych odpadów komunalnych jest: utylizacja gazów cieplarnianych; ograniczenie uciążliwości zapachowych; możliwość gospodarczego wykorzystania biogazu; spełnienie wymagań prawnych dla funkcjonowania składowisk odpadów. Instalacja użytkowego wykorzystania biogazu w Eko Dolinie to tzw. instalacja o charakterze utylizacyjno-energetycznym, co oznacza spalanie biogazu z jednoczesnym przetwarzaniem jego energii chemicznej na energię elektryczną i cieplną (kogeneracja) przy wykorzystaniu silników na paliwo biogazowe. Biogaz jest pobierany systemem 123 studni odgazowujących. 75 studni zlokalizowano na starym rekultywowanym składowisku odpadów i 48 studni na terenie eksploatowanej kwatery składowej. Następnie jest kierowany poprzez stacje zbiorcze i kolektory do elektrowni biogazowej. W budynku elektrowni zlokalizowana została instalacja do przetwarzania biogazu wraz z systemem regulacji i sterowania, układów zabezpieczeń, aparatury kontrolno – pomiarowej oraz monitoringu linii technologicznej. Technologia wykorzystania biogazu oprócz wytwarzania energii elektrycznej zawiera też blok odzysku ciepła wraz z węzłem rozdziału i wykorzystania ciepła odpadowego. Trzy posiadane generatory prądotwórcze produkują rocznie ok. 7,7 tys. MWh, z czego na potrzeby własne zużywamy 0,7 tys. MWh, a pozostałą nadwyżkę sprzedajemy do sieci jako energię zieloną, tak bardzo ostatnio pożądaną w gospodarce. W 2009r. rozbudowano system odgazowania kwater poprzez dostawienie stacji kondycjonowania biogazu. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii kondycjonowania biogazu można oczyścić gaz wysypiskowy z nadmiaru CO2 i zwiększyć ilość metanu w jednostce objętości. Dzięki temu zwiększa się ilość biogazu przekształcanego w energię elektryczną i cieplną. Zastosowanie segmentu kondycjonowania (oczyszczania) biogazu pozwala na wykorzystanie biogazu o słabych parametrach, a tym samym zwiększenia efektywności całej instalacji odzysku gazów powstających na składowisku. Głównym celem przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji biogazu do środowiska. Efektem jest zwiększenie poziomu produkcji czystej energii oraz jej wykorzystanie jako tzw. „energii zielonej”.

Agata Doleko


Opinie

Uwaga! Publikowane poniżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. GWE24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz jest obraźliwy, wulgarny lub łamie inne normy, prosimy zgłosić naruszenie.

Fuchs (2010-11-04 21:31)
ze studniami, czy nie, cała okolica po prostu śmierdzi. Czy ktoś z tym coś robi? Smród siarkowodoru otacza nie tylko samo wysypisko ale dostaje się do leśnych kotlinek otaczających Łężyce z 3 kierunków.