niedziela, 24 stycznia 2021 • Imieniny Felicji i Tymoteusza

PGE EJ 1 angażuje się w rozwój gmin lokalizacyjnych

Autor: GWE24.pl • 19 listopada 2015 • 0 0

fot. materiały prasowe

Dobrosąsiedzkie stosunki i zaangażowanie w życie mieszkańców gmin, na terenie których może powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa, stanowią dla PGE EJ 1 kluczowe elementy przygotowań do realizacji inwestycji. Spółka, w uzgodnieniu z lokalnymi władzami, prowadzi szereg działań edukacyjno-informacyjnych podnoszących poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej. Dba również o budowanie i utrzymanie wysokiego poziomu akceptacji społecznej dla budowy elektrowni jądrowej. Co więcej, Spółka wspiera projekty realizowane na terenie gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino. Tego typu działania są realizowane od początku obecności Spółki w poszczególnych gminach.

Wraz z uruchomieniem Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych współpraca Inwestora z gminami wchodzi w kolejny etap. W wyniku uzgodnień między Spółką a wójtami gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa opracowane zostały szczegółowe założenia Programu. Inicjatywa powstała w odpowiedzi na oczekiwania lokalnej społeczności i będzie stanowić podstawę do dalszego zaangażowania Spółki w rozwój społeczno-gospodarczy gmin.

Uruchomienie Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych stanowi bardzo ważny krok w kierunku budowania otwartych i partnerskich relacji z mieszkańcami oraz wypracowywania rozwiązań, które odpowiedzą na ich najważniejsze potrzeby – podkreśla Jacek Cichosz, Prezes Zarządu PGE EJ 1.

Celem jest rozwój gmin

Program pozwala stworzyć model finansowania lub dofinansowywania projektów o charakterze edukacyjno-informacyjnym, projektów wymagających zaangażowania Spółki w realizację gminnych projektów infrastrukturalnych, inicjatyw dobroczynnych i projektów sponsoringowych oraz, na poziomie powiatowym, działań związanych z rynkiem pracy i wsparciem rozwoju zawodowego. O wsparcie w ramach Programu mogą się starać zarówno instytucje publiczne, organizacje, jak i osoby prywatne. Warunkiem koniecznym jest, aby planowane działania były realizowane na poziomie lokalnym, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Za transparentną dystrybucję środków finansowych w ramach Programu odpowiedzialna będzie Rada Konsultacyjna, czyli ciało doradcze złożone z przedstawicieli Spółki, władz samorządowych województwa pomorskiego, starostw powiatowych w Pucku i Wejherowie oraz władz i mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa. Zadaniem Rady będzie opiniowanie i ocena zgłaszanych projektów oraz rekomendowanie Zarządowi Spółki PGE EJ 1 tych inicjatyw, które spełniają wymagania Programu. Wśród kluczowych kryteriów oceny są: potrzeba społeczna realizacji projektu, pomysłowość i atrakcyjność form realizacji, poziom zaangażowania społecznego w projekt, upowszechnianie wiedzy na temat energii jądrowej i projektu jądrowego oraz zasięg działań.

- Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych przyczyni się do wyzwolenia potencjału społecznego lokalnych instytucji i organizacji, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców – dodaje Jacek Cichosz.

Nabór wniosków o finansowanie rozpoczął się wraz ze startem Programu. Regulamin, szczegółową instrukcję sposobu ubiegania się o finansowanie oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie www.pgeej1.pl, stronach internetowych gmin Choczewo, Gniewino, Krokowa oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych.

Budżet Programu na finansowanie projektów zgłaszanych i realizowanych do końca 2015 roku wynosi 1 milion 200 tys. złotych. Budżet oraz termin rozpoczęcia naboru wniosków na kolejne lata będzie ogłaszany nie później niż 1 marca roku, którego nabór dotyczy.

 

Regulamin, szczegółowa instrukcja sposobu ubiegania się o finansowanie oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów dostępne są na stronach internetowych:

  • Spółka PGE EJ 1 - www.pgeej1.pl,

  • Urząd Gminy Choczewo - www.choczewo.com.pl,

  • Urząd Gminy Gniewino - www.krokowa.pl,

  • Urząd Gminy Krokowa – www.gniewino.pl.

oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych:

  • Lokalny Punkt Informacyjny – Choczewo

ul. Pierwszych Osadników 30a

84-210 Choczewo

info.choczewo.ej@gkpge.pl

  • Lokalny Punkt Informacyjny – Gniewino

ul. Pomorska 67

84-250 Gniewino

info.gniewino.ej@gkpge.pl

  • Lokalny Punkt Informacyjny – Krokowa

ul. Pucka 2

84-100 Krokowa

info.krokowa.ej@gkpge.pl


Opinie

Uwaga! Publikowane poniżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. GWE24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz jest obraźliwy, wulgarny lub łamie inne normy, prosimy zgłosić naruszenie.