sobota, 31 lipca 2021 • Imieniny Ignacego i Heleny

Elektrownia coraz bliżej

Autor: GWE24.pl • 26 czerwca 2015 • 1 0

2015-09-25_2013.11.18_zbior_probek_wlok_reczny.jpg

Spółka PGE EJ 1, która została wyznaczona do przygotowania i realizacji inwestycji budowy elektrowni jądrowej jest właśnie w trakcie prowadzenia badań lokalizacyjnych tego obiektu w dwóch lokalizacjach jednocześnie. Mowa o lokalizacjach w województwie pomorskim: „Choczewo” w gminie Choczewo oraz „Żarnowiec” w gminach Gniewino i Krokowa.

- Badania środowiskowe i lokalizacyjne są kluczowym elementem projektu budowy elektrowni jądrowej. Ich celem jest wskazanie bezpiecznego dla ludzi i środowiska umiejscowienia elektrowni. Na podstawie ich wyników będziemy mogli do minimum ograniczyć oddziaływanie elektrowni na życie okolicznych mieszkańców oraz lokalną faunę i florę – podkreśla Jacek Cichosz, prezes PGE EJ 1.

Badania polegają mi.n. na dokładnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt, celem jest także przebadanie środowiska lądowego i wodnego. W ramach prac zostanie też oceniony aktualny stan środowiska, w tym poziom zanieczyszczenia i występowanie izotopów promieniotwórczych w gruncie, wodach powierzchniowych i podziemnych oraz atmosferze.

Zmiana w Choczewie

Inwestor szacuje, że będzie mógł wskazać wstępnie wiodącą lokalizację elektrowni na etapie opracowania raportu o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, czyli w 2017 roku.

Analiza już zebranych danych sprawiła, że zmianie ulec może obszar badań w lokalizacji „Choczewo”. Przeprowadzone dotąd badania wskazały, że taka lokalizacja może mieć wpływ na znajdujące się w sąsiedztwie obszary Natura 2000 w okolicy Białogóry. Inwestor zlecił więc niezależną ocenę oddziaływania inwestycji na obszary Natura 2000. Taki dokument ma być gotowy pod koniec bieżącego roku.

-W najbliższych miesiącach przeprowadzimy w lokalizacji „Choczewo” badania i analizy przyrodnicze oraz hydrogeologiczne. Potwierdzą one, czy decyzja o korekcie obszaru badań potencjalnej lokalizacji elektrowni, jest wskazana ze względów przyrodniczych – zapowiada Jacek Cichosz.

Odwierty i wizyty badaczy

Jak będą w praktyce wyglądały badania? Inwestor tłumaczy, że na wyznaczonych działkach zostanie zamontowana aparatura pomiarowa i badawcza, a w okolicy pojawią się kilkuosobowe ekipy badaczy prowadzące obserwacje przyrodnicze. Następnie wykonane zostaną specjalistyczne modelowania oraz analiza wpływu oddziaływań na obszary Natura 2000. Jeśli ekspertyzy potwierdzą zagrożenie znaczących negatywnych oddziaływań, strefa dalszych badań lokalizacyjnych zostanie prawdopodobnie przesunięta w kierunku zachodnim.-Prowadzone badania nie spowodują ingerencji w życie mieszkańców okolicznych miejscowości (Jackowo, Lubiatowo-Kopalino, Słajszewo) i środowisko naturalne , a także nie będą mieć wpływu na ruch turystyczny w gminie. Prowadzone prace badawcze nie będą stanowiły ingerencji w lokalny krajobraz, a turyści będą mogli w pełni korzystać z walorów okolicznej przyrody – podkreśla Maciej Stryjecki, Dyrektor Biura Lokalizacji i Ochrony Środowiska.

Turyści będą przyjeżdżać

Spółka PGE EJ 1 regularnie organizuje spotkania dla mieszkańców okolicznych terenów. Na tych spotkaniach udzielane są informacje na temat aktualnego stanu badań.W trakcie spotkań przedstawiciele inwestora odpowiadają również na pytania mieszkańców. Podczas ostatnich trzech spotkań, dla mieszkańców trzech sołectw - Słajszewa, Lubiatowa - Kopalina i Jackowa, dużo miejsca poświęcono tematowi ruchu turystycznego. Inwestor tłumaczył, że prowadzenie badań nie będzie miało negatywnego wpływu na rozwój turystyki w gminie.

-Współistnienie energetyki jądrowej i turystyki jest możliwe bez szkody dla któregokolwiek z sektorów. Potwierdzają to doświadczenia krajów, w których od lat funkcjonują obiekty jądrowe. Na świecie funkcjonuje ponad 400 reaktorów jądrowych w 30 krajach. Wiele z nich umiejscowionych jest w regionach bardzo atrakcyjnych turystycznie. Elektrownie funkcjonują bezpiecznie na obszarach znajdujących się na liście UNESCO, w pobliżu uzdrowisk czy kąpielisk wyróżnionych środowiskowym certyfikatem blue flag – tłumaczy Katarzyna Włodek-Makos, Dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Zewnętrznych.

Podatki i miejsca pracy

Stałym tematem rozmów z mieszkańcami była sprawa korzyści dla mieszkańców i gmin związanych z lokalizacją elektrowni jądrowej w ich rejonie. Jako najbardziej wymierną korzyść finansową dla gminy Inwestor wskazał podatki, które operator elektrowni będzie wpłacał każdego roku do ich kasy. Bezpośredni szacowany roczny dochód gminy-gospodarza elektrowni może wynieść od 30 do 40 mln złotych. Z tego tytułu wpływy będą mieć również gminy sąsiednie – ustawodawca zadbał bowiem o to, aby 50 proc. podatków płaconych przez elektrownię trafiało właśnie do nich.

-Po stronie benefitów należy też zapisać miejsca pracy i infrastrukturę, które powstaną w związku z budową i eksploatacją elektrowni. W trakcie budowy elektrowni jądrowej niezbędne jest bezpośrednie zatrudnienie 2500-4000 osób.

Inwestor podkreślał też, że często pojawiający się argument, w elektrowni zatrudnienie mogą znaleźć jedynie osoby o wysokich kwalifikacjach nie jest zgodny z prawdą. Eksperci jądrowi stanowią 30 proc. kadry.. Aż 70 proc. stanowisk po odpowiednim przeszkoleniu może zostać obsadzonych kadrą z lokalnego rynku. W elektrowni jądrowej Confrentes w Hiszpanii, którą w ubiegłym roku odwiedziła spółka PGE EJ 1, wspólnie z przedstawicielami gmin lokalizacyjnych, pracuje obecnie 700 osób,
z których większość to mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Apla:

Kalendarium badań

do VIII 2015 - dodatkowe badania przyrodnicze i hydrogeologiczne

XII 2015 - określenie granic lokalizacji „Choczewo”

do V 2016 - inwentaryzacja leśnych siedlisk przyrodniczych

do 2017 - stały monitoring meteorologiczny, hydrologiczny i sejsmiczny (kontynuacja badań już rozpoczętych)

2017 - wskazanie wstępnej lokalizacji budowy elektrowni jądrowej

Informacje w wakacje

Spółka PGE EJ 1 zapowiedziała, że w okresie letnim będzie stale obecna w gminach lokalizacyjnych: Choczewo, Krokowa, Gniewino z ofertą edukacyjną i informacyjną,pracownicy udzielą wszystkim zainteresowanym wyczerpujących informacji nt. projektu badań i inwestycji.

Kolejne spotkania z lokalną społecznością na temat badań lokalizacyjnych i kolejnych etapów projektu budowy elektrowni jądrowej zaplanowane na wrzesień 2015 r.

 


Opinie

Uwaga! Publikowane poniżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. GWE24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Jeżeli którykolwiek komentarz jest obraźliwy, wulgarny lub łamie inne normy, prosimy zgłosić naruszenie.

wnrabfpiqc (2021-03-19 10:59)
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?